PL | EN

Jak budować relacje w zespole zdalnym

Rok 2020 okazał się przełomowy pod kątem szybkich przemian w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Z powodu lockdownu wiele firm zdecydowało się przejść na tryb zdalny lub hybrydowy. I choć ograniczenia zostały już dawno zniesione, wiele firm, z różnych przyczyn, kontynuuje pracę w trybie zdalnym. Dotyczy to głównie firm technologicznych. Oto kilka sugestii o czy należy pamiętać budując zespoły zdalne, ponieważ budowanie relacji w zespole zdalnym może być trudniejsze niż w przypadku pracy na miejscu, ale istnieją różne sposoby, które mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie i poprawić współpracę między członkami zespołu. Oto kilka sugestii:

  • Komunikacja – ważna jest regularna, klarowna i skuteczna komunikacja między członkami zespołu. Dobrym pomysłem jest ustanowienie ustalonych godzin spotkań online lub wirtualnych, aby członkowie zespołu mogli omówić postęp pracy, porozmawiać o problemach lub porozmawiać o czymkolwiek innym.
  • Narzędzia do pracy zespołowej – warto wykorzystać narzędzia do pracy zdalnej, takie jak aplikacje do wideokonferencji, komunikatorów, lub platformy do współdzielenia dokumentów i plików. Umożliwi to członkom zespołu łatwiejszą współpracę i koordynację działań.
  • Uznanie i nagrody – nie zapominaj, że pracując zdalnie, członkowie zespołu nie mają takiej samej stymulacji, jaką oferuje praca na miejscu. Dlatego warto regularnie doceniać ich wysiłek i osiągnięcia, np. w postaci pochwał czy nagród.
  • Budowanie relacji – ważne jest, aby członkowie zespołu mieli okazję, aby poznać się lepiej i budować relacje między sobą. Można np. organizować wirtualne spotkania integracyjne, gry i quizy online, lub udostępniać zespołowi informacje o sobie, jak np. zainteresowania i hobby.
  • Jasne cele i oczekiwania – warto regularnie komunikować cel i oczekiwania wobec zespołu, aby wszyscy mieli jasność co do tego, co trzeba zrobić i jak ma być wykonane. W ten sposób można uniknąć nieporozumień i zwiększyć zaangażowanie członków zespołu.

Pamiętaj, że budowanie relacji to proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale jest to kluczowy element skutecznej pracy zespołowej.