PL | EN

Employer Branding – dlaczego warto w niego inwestować

Employer branding to proces budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Silna marka przyciąga do organizacji talenty oraz pomaga redukować rotacje pracowników. Employer Branding przyciąga do firmy bardzo dobrych specjalistów, zwiększa motywację pracowników, pomaga w utrzymaniu lojalności pracowników i zwiększa zaangażowanie w pracę.

Kluczowe elementy budowania employer brandingu to:

  • Kultura organizacyjna – warto dbać o to, aby w firmie panowała przyjazna atmosfera, a pracownicy mieli możliwość korzystania z różnorodnych programów benefitów, takich jak szkolenia, ubezpieczenia czy karty sportowe.
  • Zespół – warto stawiać na rozwój zespołu, na przykład poprzez regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, co pozytywnie wpływa na poziom zaangażowania pracowników.
  • Komunikacja wewnętrzna – warto budować dobry kontakt z pracownikami, regularnie informować ich o ważnych wydarzeniach i zmianach w firmie, oraz pozostawać w stałym kontakcie z nimi.
  • Reputacja – warto dbać o to, aby firma była postrzegana jako innowacyjna, odpowiedzialna społecznie i zrównoważona.
  • Strategia zatrudnienia – warto stawiać na rekrutację najlepszych specjalistów, poprzez korzystanie z specjalistycznych agencji, portali, sieci branżowych i narzędzi rekrutacyjnych, takich jak testy psychologiczne i behawioralne.
  • Kanały komunikacji – warto korzystać z różnorodnych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, blogi, newslettery, itp., aby przekazać pracownikom i potencjalnym kandydatom wartości firmy i jej kulturę organizacyjną.

Przy budowaniu strategii Employer Brandingowej warto pamiętać co jest kluczowe dla kandydatów wybierających nowe miejsce pracy. Szczególnie ważne jest to w przypadku kandydatów z obszaru IT, gdzie pozyskanie kandydata jest szczególnie trudne.

Pracownicy chętnie wybierają pracodawców o kulturze pracy wspierającej work-life balance. Natomiast nie podejmą oni pracy w firmie o złej reputacji nawet jeżeli proponowane wynagrodzenie jest wyższe

Pozytywne doświadczenie zdobyte podczas procesu rekrutacyjnego motywuje kandydatów do polecania pracodawcy znajomym. Podobnie jest z procesem on-boardingu. Przeprowadzony skutecznie i przyjaźnie dla pracownika, skutkuje poleceniami pracodawcy wśród znajomych.

Nadal dla kandydatów najważniejsze, szczególnie w obliczu kryzysu, są zarobki i benefity. Coraz ważniejsza jest też możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej.

Korzyści silnej marki

  • Wyższa rozpoznawalność Nazwy firmy — łatwiej budować oraz utrzymywać relacje z kandydatami. Również przekłada się to na budowanie relacji z klientami, którzy nas rozpoznają i znają nasze wartości a to przekłada się na większą lojalność oraz na wzrost zleceń
  • Lepsza pozycja negocjacyjna w ustalaniu warunków współpracy
  • Większa wyrozumiałość kandydatów w przypadku długich procesów rekrutacyjnych
  • Większa ilość poleceń oraz rekomendacji, zarówno od pracowników jak i klientów

Zatem inwestycja w Employer Branding jest opłacalna z punktu widzenia zatrudnienia oraz kontaktów handlowych.