PL | EN

Benefity pracownicze – trendy na 2023

Wśród trendów dotyczących benefitów pracowniczych na 2023 można wyróżnić kilka kluczowych obszarów ale niezwykle ważne jest dostosowanie się pracodawców do zmieniających się potrzeb pracowników. W obliczu ewolucji preferencji pracowników, firmy będą bardziej skłonne do dostosowywania benefitów do indywidualnych potrzeb pracowników. Elastyczne plany korzyści, takie jak programy dofinansowania edukacji, opieka nad dziećmi, zdrowie psychiczne czy równowaga między pracą a życiem prywatnym, będą cieszyć się większym zainteresowaniem.

Oto kilka kluczowych trendów dotyczących benefitów:

  • Wsparcie w zakresie zdrowia i dobrostanu: Równowaga między pracą a życiem prywatnym oraz zdrowie psychiczne staną się coraz większym priorytetem. Firmy będą oferować różnorodne programy wsparcia w zakresie zdrowia, takie jak dostęp do telemedycyny, treningi mindfulness, konsultacje dietetyczne czy programy zdrowego stylu życia.
  • Rozwój zawodowy i szkolenia: W dobie szybko zmieniającego się rynku pracy, pracownicy będą oczekiwać od swoich pracodawców inwestowania w ich rozwój zawodowy. Firmy będą oferować szkolenia, programy rozwoju kompetencji oraz wsparcie w awansie zawodowym.
  • Praca zdalna i elastyczne opcje pracy: Praca zdalna stała się nieodłącznym elementem świata pracy, a elastyczne opcje pracy będą nadal popularne. Firmy będą oferować benefity związane z pracą zdalną, takie jak wsparcie techniczne, stypendia na zakup sprzętu, elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy na odległość.
  • Programy emerytalne i oszczędnościowe: Wzrost świadomości pracowników na temat znaczenia oszczędzania na emeryturę skłoni firmy do oferowania programów emerytalnych i oszczędnościowych. Pracownicy będą doceniać dodatkowe składki pracodawcy, dopasowanie składek lub wsparcie w planowaniu finansowym na przyszłość.
  • Świadczenia dla rodziców: Wspieranie rodziców w równoważeniu życia zawodowego i prywatnego staje się coraz ważniejsze. Firmy będą oferować różnorodne świadczenia, takie jak płatne urlopy rodzicielskie, elastyczne godziny pracy, żłobki korporacyjne lub programy opieki nad dziećmi.

Ważne jest, aby firmy monitorowały zmieniające się potrzeby i preferencje pracowników, aby dostosować benefity pracownicze do ich oczekiwań.