PL | EN

Exit Interview – cele oraz pytania jakie należy zadać

Exit Interview to rozmowa przeprowadzana z pracownikiem opuszczającym organizację. Przeprowadza się je zwykle w dniu jego odejścia z pracy lub niedługo przed nim. Jest to ważne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi oraz cała organizacją. Narzędzie to pomaga zrozumieć i poznać kulturę organizacyjną firmy, relacje panujące między przełożonym czy kolegami, opinie na temat pracy w firmie oraz zidentyfikować obszary, które należy ulepszyć. Prawidłowo przeprowadzony Exit interview może przyczynić się do prawidłowego zidentyfikowania problemów w firmie i wprowadzenia niezbędnych zmian. To z kolei prowadzi do większego zadowolenia pracowników a tym samym redukcji rotacji w firmie.
Poniżej przyjrzymy się bliżej celom przeprowadzenia Exit Interview oraz kluczowym pytaniom jakie powinny podczas niego paść
Cele przeprowadzania Exit Interview:

 1. Zrozumienie przyczyn odejścia
  Pozwala to dowiedzieć się, dlaczego pracownik zdecydował się odejść z organizacji. To ważne, ponieważ można zidentyfikować potencjalne problemy w firmie, które mogą wpływać na rotację pracowników.
 2. Feedback dla organizacji
  Feedback od pracownika odchodzącego może być cenną informacją. Może zawierać sugestie dotyczące poprawy kultury organizacyjnej, zarządzania, warunków pracy, itp.
 3. Ocena zadowolenia pracownika
  Exit interview może dać obraz ogólnego zadowolenia pracownika i pomóc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy.
 4. Planowanie rekrutacji
  Informacje zebrane podczas exit interview mogą pomóc w planowaniu rozwijaniu pracowników, szkoleniu następców oraz w lepszym dopasowaniu kandydatów do nowych pozycji.
 5. Utrzymanie dobrych relacji
  Prowadzenie Exit Interview w sposób profesjonalny i szanujący pracownika może przyczynić się do utrzymania dobrych relacji z byłymi pracownikami, co może być korzystne dla wizerunku firmy oraz tworzenia pozytywnego środowiska pracy

  Ważne jest, aby exit interview było przeprowadzane w sposób profesjonalny, aby pracownik czuł się komfortowo aby jego opinie były rzetelne.

Podczas Exit Interview istnieje wiele różnych pytań, które można zadać, aby uzyskać jak najbardziej kompleksowe i wartościowe informacje.
Oto kilka kluczowych pytań, które mogą być pomocne:

 1. Powody odejścia:
  „Co skłoniło cię do podjęcia decyzji o opuszczeniu firmy?”
  „Czy istnieją konkretne czynniki, które przyczyniły się do twojego odejścia?”
 2. Doświadczenia w pracy:
  „Jak oceniasz swoje doświadczenia w firmie?”
  „Czy byłeś zadowolony/a z rozwoju zawodowego i możliwości szkolenia?”
 3. Kultura organizacyjna i relacje zespołowe:
  „Jak oceniasz kulturę pracy w naszej firmie?”
  „Jakie były twoje relacje z przełożonymi/kolegami z pracy?”
 4. Opinia na temat zarządzania:
  „Jakie były twoje doświadczenia z zarządzaniem i przywództwem w firmie?”
  „Czy czułeś/aś się wsparci/a przez swojego przełożonego?”
 5. Sugestie i opinie:
  „Czy masz jakieś sugestie dotyczące tego, jak firma mogłaby poprawić swoje działania?”
  „Czy są obszary, w których widzisz potencjał na ulepszenia?”
 6. Perspektywa na przyszłość:
  „Co planujesz robić po opuszczeniu naszej firmy?”
  „Czy istnieje coś, co moglibyśmy zrobić, abyś pozostał/a w firmie?”
 7. Ogólne opinie na temat pracy:
  „Czy jest coś, co chciałbyś/łabyś dodać na temat swojego czasu w firmie?”
  „Czy istnieją elementy pracy, które szczególnie ci się podobały lub nie podobały?”

  Kluczowe jest zadawanie otwartych pytań, które pozwolą pracownikowi wyrazić swoje opinie i doświadczenia w sposób swobodny. To pozwoli na uzyskanie bardziej szczegółowych i wartościowych informacji, które pomogą organizacji wprowadzić niezbędne zmiany i ulepszenia.